* DOSIS:dynamic otiose social interactive structure *


Maarten Kastelijns (1976) studeerde af in 2003 aan Academie Minerva Groningen (theatervormgeving) en werkt sindsdien als vormgever (o.a. Susies Haarlok, Deuten&deGoeij, Beumer & Drost), als kunstenaar en docent scenografie (theaterschool Amsterdam).
Brenda A. van Zanten (1978) studeerde in 2006 af aan de Willem de Kooningacademie Rotterdam (autonome beeldende kunst) en werkt sindsdien als kunstenaar aan multimediale projecten met dagelijkse rituelen als thema. Daarnaast werkt ze als pruductieleider voor verschillende culturele evenementen.
Willem Besselink (1980) studeerde in 2006 af aan de Willem de Kooningacademie Rotterdam (autonome beeldende kunst) en werkt sindsdien als kunstenaar aan voornamelijk plaats- en situatiegebonden installaties, waarin hij onderzoek doet naar het systeem achter de ogenschijnlijke chaos.
Jan Willem Romeijn (1975) promoveerde in 2005 aan de RUG in de wijsbegeerte met een proefschrift over inductief redeneren. Vanaf 2007 is hij weer verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte van de RUG, waar hij een post-doc onderzoek doet op het grensgebied tussen wetenschapsfilosofie, formele epistomologie en cognitive psychologie.
Jasper Smit (1978) werkte tijdens en na zijn afstuderen aan de Academie Minerva aan installaties en programma's rondom de thema's willekeur, systeem, regelmaat en afwijking. Heden ten dage werkt hij onder de naam Multiverso aan een flash-spel voor kinderen over ruimtevaart en physiek.